FATA MORGÁNA
Marek Ptáček / Marek Ptáček


Plazíš se pouští v tom vedru úmorném
Z tvé tváře je znát, že už jsi unaven
Že už jsi unaven, vždyť cesta je dlouhá
Dorazit k cíli, to je tvá touha

Tvůj cíl je městečko nade vše klidné
Kde domy jsou z pískovce a stěny v nich chladné
V každém z těch obydlí dali by vodu
Ty zatím topíš se v písku a potu

Kéž by jsi narazil na studnu hlubokou
A mohl uhasit svou žízeň velikou
Spatřil jsi oázu a nad ní ptáky
Oázu života pro pouštní tuláky

Fata morgána, fata morgána, fata morgána
To je věc záludná
Fata morgána, fata morgána, fata morgána
Na osudy nekouká
Na osudy lidí, kteří tak věřili
Že obraz v dáli nejsou jen vidiny

Pospícháš k oáze co síly stačí
Krok tvého života pomalu končí
Oáza mizí a s ní i tvé síly
Zahyneš v poušti, tak jako jiní

Fata morgána, fata morgána, fata morgána
To je věc záludná
Fata morgána, fata morgána, fata morgána
Na osudy nekouká
Na osudy lidí, kteří tak věřili
Že obraz v dáli nejsou jen vidiny

 

MÁRA:
'Seděl jsem v dešti u řeky a chytal ryby. V tý spoustě vody mě napadl 
text o suchu a večer pak muzika. Je to jedna z nejrychleji vyplozených skladeb.'